Попаднали сте в магазина и сте на фаза “закупуване на лепило за плочки”. Пред вас има безброй рафтове с чували, с всякакви картинки и надписи. Изборът ви е между десетки производители с десетки видове лепила. Какъв е правилният избор?
Преди да закупите нещо, трябва да сте взели аргументирано решение. Има критерии, на които трябва да отговаря продуктът. Не допускайте грешката да закупите
най-евтиното лепило или най-добре изглеждащия чувал.
Сухите лепилни смеси са на циментова основа. Те се произвеждат по формули,
в които всяка съставка е в определено количество и отговаря на конкретни изисквания. На потребителя прави впечатление широкият ценови диапазон и често смята, че при по-скъпите лепила заплаща марка.
Всъщност изборът ви трябва да изхожда от няколко позиции:
 • Вид на основата
 • Вид на материала, който ще се лепи
 • Размер на плочите
 • Натовареност на помещението
 • Големина на помещението
 • Температурна амплитуда
Макар основната съставка на всички лепила да е цимент, в зависимост от приложението, те включват в състава си различни добавки, които подобряват качествените им характеристики и ги правят удачни за употреба при определени критерии.
На опаковката на всяко лепило ще откриете обозначение на неговия клас. Тези съчетания от букви и цифри имат своите значения.
Обозначението “С” ,за циментови лепила указва, че съставът е на база от инертни материали, свързващи вещества и химически добавки. Последващата цифра, 1 или 2, показва класа на лепилото, тоест дали е нормално или с подобрени характеристики.
 • “F”- обозначава способност за бързо стягане на лепилната смес;
 • “T” – показател за намалена склонност към вертикално приплъзване;
 • “E” – позволява удължено отворено време за работа;
 • “S1” – деформируемо лепило;
 • “S2” – силно деформируемо лепило;
Така например, ако сте избрали да положите на стените гранитогрес или по-големи плочки, не е редно да използвате лепило с клас С1. Такива покрития изискват лепилото да е еластично, тоест да притежава клас S и да не позволява свличане по вертикала – клас Т. На всяка опаковка има информация за предназначението на конкретното лепило. Освен това са изписани и точни инструкции за приготвянето на лепилната смес, които трябва да се спазват стриктно,за да се получи очакваният ефект. Разбира се, важно е да се подсигури здрава основа, обезпрашена и чиста. Това се постига чрез употребата на подходящ грунд, в зависимост от повърхността, на която ще се лепи.
При добра работа и точно спазване на инструкциите, можете да си гарантирате здравина и надеждност при полагане на покритията.
Прилагаме списък на някои от използваните обозначения на лепилата и тяхното приложение:
C1 – подходящи за малокалибрени плочи с висока водопоглъщаемост (теракот, фаянс) за вътрешно приложение и слаба натовареност.
C1TE – подходящи за керамични плочи с различни формати и гранитогрес на закрито.
C2TE – подходящи за керамични плочи с различни формати и гранитогрес на закрито и открито, както и за лепене по метода “плочка върху плочка”
C2TE S1- подходящо за лепене на плочи с порьозни основи, като мрамор, камък, стъклокерамика, за облицовъчни плочи, плочка върху плочка,лепене върху при подово отопление.
C2TF S1- подходящо за лепене на всякакви видове плочи от керамика, гранитогрес, естествен камък, за външно и вътрешно приложение, при ускорен процес на стягане.
Shares
Share This