Да живееш на последния етаж на жилищна кооперация може да бъде доста рисково, що се касае до възникване на непредвидени разходи за ремонт. Изхождам от личния си опит. Преди време закупихме жилище на осмия етаж, от което се разкриваше уникална панорама към масивите на Пирин, Рила и Витоша. Получихме уверение на съсобствениците в сградата, че покривът е ремонтиран скоро и няма никакви течове. И така, предприехме действия по ремонтиране на жилището. При първия дъжд по тавана се появиха ужасни жълти кръгове по тавана…
КАКВО СЛЕДВА ПРИ ТЕЧ?
Естествено, всички ремонтни дейности се преустановяват в жилището. И започва ходене по мъките. Ремонтът на покрив в жилищен блок е доста трудоемко, от гледна точка на организация и събиране на средства. Най- важното е да знаете, че покривът не е собственост на обитателите на последния етаж, а обща отговорност на всички собственици в сградата при равни части!
1. Свикайте събрание и информирайте съседите за проблема!
2. Не отлагайте във времето, защото водата може доведе до конструктивни проблеми!
3. Проучете материалите, които се предлагат на пазара, защото не всички са подходящи.
4. Изискайте няколко оферти от проверени изпълнители, които да сравните. НЕ СЕ ПОДВЕЖДАЙТЕ по апетитни оферти от непроследими хора.
5. След като сте избрали най-подходящата оферта, уточнете сроковете на работа и гаранционния период, начините на плащане и всички важни параметри по сделката.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕМОНТЪТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ?
Ремонтът се дели на няколко етапа, като всеки от тях е важен и отговорен.
1. При цялостен ремонт на плосък покрив, след оглед от компетентно лице, първо се почиства площта от стария материал. Това ще рече, че се свалят всички настоящи покрития, обшивки, воронки и сифони. Необходимо е да се достигне до бетонната основа, която да бъде почистена от едри отломки и прах, за да се репарира на компрометираните участъци със специални разтвори. Ако по покрива има опънати кабели, ще се наложи да се преместят, докато тече ремонта. Необходимо е ако липсва наклон за оттичане на водата, да се даде такъв.
2. След като пукнатините по покривната плоча се ремонтират, се прибягва до грундиране на повърхността. Това е задължителен етап, който цели положената хидроизолация да влезе в контакт с основата. Използва се специален за целта грунд , който може да бъде на бензинова или водна основа. Внимателно се нанася с валяк/четка по цялата площ на покрива, обичайно на две ръце. Така основата се запечатва и се преодоляват фините прахови частици, гарантира се съприкосновение между хидроизолационния материал и основата.
3. След като грундът изсъхне (приблизителното времето за това е указано на етикета на продукта), настъпва моментът за полагане на първия слой хидроизолация без посипка. Рулонната хидроизолация се полага чрез газопламъчен метод. Рулото се нагрява по ширината си и с лек натиск се залепва върху основата. Всяка следваща ролка се застъпва с предишната върху предвидения за тази цел участък. Температурата на лепене е от изключително значение, тъй като прегретият материал губи свойствата си, а недостатъчно нагрят не може да се залепи.
4. След залепване на първия слой е желателно грундиране. Преминава се към поставяне на втори хидроизолационен слой с минерална посипка. Функцията на посипката е да предпазва битума от прекомерно акумулиране на слънчева топлина и да намали контакта му с водата, което предполага по-дълъг експлоатационен период. Шистите от минерал спомагат за отвеждането на водата по предвидения наклон към водосточната тръба и като огледало отразяват слънчевите лъчи. Технологията на залепване е като при първия пласт, но ролката трябва да покрие фугите. Работи се така, че да има минимални участъци на застъпка на фугите. Необходимо е да се разминават, за да се предотвратят максимално рискове от компрометирани зони. Образно казано визията на покрива трябва да наподобява тухлен зид.
5. Следваща фаза е обработката на деликатни участъци. По тях можете да разпознаете истински професионалната работа. Тя включва обличането на комините и обработването на зоните за оттичане на дъждовна вода и аспирационните тръби. Необходима е особена прецизност при поставянето на воронките, като се предвиди много добро уплътняване около тях. Поради необходимостта от много сгъвки при обличането на комините, също трябва да се работи с повишено внимание, като се направи предварително разкрой на парчето, което ще бъде поставено.
6. До тук приключва работата с хидроизолацията и се пристъпва към обшиване на бордовете и комините. Тази дейност никак не е за подценяване! Обшивките са много важен елемент в системата. В случай, че не са изпълнени добре, се поражда риск от проникване на вода. Задължително е да се предвиди наклон на борда в посока към покрива, за да не се стича вода по фасадата на блока. Също така снадките между ламарините и зоните на съприкосновение с хидроизолацията трябва да бъдат уплътнени със силикон. Коминните шапки също са важен елемент- проникването на вода в коминните тела би могло да доведе до сериозни неприятности.
7. Остава само работното поле да бъде почистено от ненужни остатъци и инструменти.
8. Вече можете да продължите ремонта в дома си. Но се постарайте достъпа до покрива да бъде сведен до минимум. Избягвайте да допускате монтаж на устройства, разполагане на кабели и сателитни чинии върху покрива. Колкото по-отговорно го пазите , толкова по-дълго ще функционира правилно!
Shares
Share This