След като сте прочели “Хидроизолация на плосък покрив” покрив или “Хидроизолиране на основи-защо и как?“, явно назрява моментът, в който и вие ще се впуснете в подобно приключение. В този материал целим да ви запознаем с най-често използваните рулонни хидроизолации на битумна основа, тъй като смятаме, че правилното решение е информираното. Още повече, когато се касае за сериозен разход и очаквана дълготрайна полза, всяка възможност трябва да бъде проучена и анализирана. Често пъти икономичните решения излизат по-скъпо и създават дискомфорт, тъй че цената не бива да е водещ фактор. Редно е да се направи сравнителен анализ на алтернативите и да се подбере най-подходящото решение спрямо случая. Като част от европейския пазар, имаме привилегията да избираме в изключително разнообразие от еднородни продукти. Това важи и за хидроизолациите. Проблемът е, че тези изделия не са за еднократна употреба и тяхната покупка поражда сериозни ангажименти. Необходимо е да получим качествена консултация, но рядко се попада на компетентни дилъри. Затова ще се опитаме да отсеем най-важните показатели, за които да попитате при покупка.
След като сте прочели “Хидроизолация на плосък покрив” покрив или “Хидроизолиране на основи-защо и как?“, явно назрява моментът, в който и вие ще се впуснете в подобно приключение. В този материал целим да ви запознаем с най-често използваните рулонни хидроизолации на битумна основа, тъй като смятаме, че правилното решение е информираното. Още повече, когато се касае за сериозен разход и очаквана дълготрайна полза, всяка възможност трябва да бъде проучена и анализирана. Често пъти икономичните решения излизат по-скъпо и създават дискомфорт, тъй че цената не бива да е водещ фактор. Редно е да се направи сравнителен анализ на алтернативите и да се подбере най-подходящото решение спрямо случая. Като част от европейския пазар, имаме привилегията да избираме в изключително разнообразие от еднородни продукти. Това важи и за хидроизолациите. Проблемът е, че тези изделия не са за еднократна употреба и тяхната покупка поражда сериозни ангажименти. Необходимо е да получим качествена консултация, но рядко се попада на компетентни дилъри. Затова ще се опитаме да отсеем най-важните показатели, за които да попитате при покупка.
Битумните мембрани се разделят спрямо приложението им, спрямо обработката на битума и спрямо интегрираната основа. Тук ще опишем някои от най-често употребяваните видове.
1. SBS мембрани
Качествени характеристики:
Битумът се модифицира с полимер SBS(стирен-бутадиен-стирен), който позволява голяма еласто-пластична деформация на крайния продукт. Друга характеристика на този тип е високата издържливост при ниски температури. Предполага интегрирана основа от висок грамаж нетъкан полиестер, гарантираща добро поведение при линейно разширение. Вариациите му са около 4-5кг. тегло на м2 и се произвеждат с или без минерална посипка.
Сфера на приложение:
Най-подходящи са за изолиране на основи и фундаменти, тъй като еластичността им ги характеризира с устойчивост на линейни отклонения, характерни за нови сгради. Могат да бъдат интегрирани и в многопластови покривни системи, но не се препоръчват за горен слой в климатични райони с високи летни температури, поради недостатъчна устойчивост на високи температури. Високата еластичност на битума го прави твърде мек и неустойчив на физически деформации.
2. АРР мембрани
Качествени характеристики:
Битумът се модифицира с атактен полипропилен. Тази добавка допринася за високата пластичност на мембраната и я прави изключително подходяща при изисквания за висока термична устойчивост, UV лъчения и стареене.В основата може да бъде вграден нетъкан полиестер с различна плътност, както и стъклен воал или платно. Вариации между 3-5кг./м2, с или без минерална посипка.
Сфера на приложение:
Особено подходящ за покривни системи в два пласта, като завършващият слой е с минерална посипка. Възможна е и употребата му при основи, фундаменти и открити тераси.
3. “Воалит“
Качествени характеристики:
При производството на тези мембрани се използва оксидиран битум.
Това ще рече, че основната суровина се подлага на химични процеси, целящи изкуствено да състарят материала и да го направят устойчив на температурни амплитуди. По този начин се спестява модифицирането чрез скъпи добавки и се постига относително качество на по-ниска цена. Докато термичната устойчивост на АРР мембраните е в границите -5℃÷150℃, а на SBS са в порядъка
-35℃÷100℃, то при оксидирания битум те са в диапазон 0℃÷80℃.
Интегрираната основа може да е стъклен воал или стъклоплатно. Тези основи не се характеризират с голяма устойчивост на линейни разширения. Вариациите са между 2-5кг./м2 с или без минерална посипка.
Сфера на приложение:
Подходящ материал при нискобюджетни решения за улегнали покриви и неангажиращи постройки, при частични репарации.
Това са най-често използваните рулонни хидроизолации. Естествено пазара предлага и други видове.
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗАБЛУДИ
Не е правилно мембраните да се тестват за здравина чрез напречно или надлъжно разкъсване. Този тест изобщо не е показателен за качествените характеристики на изделието, тъй като то няма такъв показател в реалната експлоатация. За да получите реална информация можете да изискате техническа карта на изделието, както и писмена гаранция.
Някои недостатъчно квалифицирани изпълнители разнасят неверния слух, че материалите, върху който има грапав слой(подобен на ситен пясък), не са качествени. Всъщност това е кварцов пясък, който изгаря при обработка с горелката, но не позволява слепване на ролката и сподпомага за по-добрата адхезия с основата.
Отново ви съветваме да избирате внимателно изпълнителите си и да се доверявате на такива, които могат да разчитат на добри референции за изпълнени от тях обекти.
КОГА СЕ ПРАВИ РЕМОНТ НА ПОКРИВА?
Противно на очакванията, лятото не е най-подходящият сезон, защото покривната плоча акумулира денонощно топлина от дългото слънцегреене. Това прави този сезон неподходящ за работа от гледна точка на работещите, които се нуждаят от оптимална за комфорта им работна температура. През лятото работата по покривни ремонти е възможна в ранните сутрешни часове, преди интензитета на слънцето да е достигнал високи нива.За да бъде извършен ремонт на покрива са достатъчни няколко дни с температура на въздуха над 0℃ и без валежи. Макар някои мембрани, според техническите си характеристики, да позволяват полагане и при отрицателни температури, поведението на битума е по-добро при положителни такива. Ако сте установили течове по време на пролетното снеготопене и успеете да направите организация, то пролетните дни, стига да са сухи и без големи дневно-нощни колебания в температурите, са много подходящи. Есенните месеци също са удачни, като важат същите условия за относително постоянна температура и липса на валежи.
КАКВА ДЕБЕЛИНА ТРЯБВА ДА Е ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА?
Няма еднозначен отговор на този въпрос и зависи от конкетния обект, но най-общо казано се препоръчва минимум двупластово изолиране с общо тегло 6,5-7кг./м2. Това ще рече минимум на долния пласт от 3кг./м2 и 3,5кг./м2 за горния пласт, който трябва да бъде с с минерална посипка. Всеки материал с характеристики над посочените е плюс за хидроизолирането.
Спрямо предназначението си, мембраните могат да бъдат и мостови, за изграждане на покриви-градини, за тунели, пътища и т.н. Ако искате да получите информация за други продукти, можете да се свържете с нас!
Shares
Share This