СЪВЕТНИК за РЕМОНТИ

ЗА  У Р У Т К А

К А К В О  Е  У Р У Т К А ?

У Р У Т К А е нарицателно за инструмента, който ни е необходим за да свършим нещо. Може да бъде винтоверт, отвертка, нивелир, ключ, че дори и винт. Но със сигурност е нещо, което ни е нужно точно в този момент. Познавате изрази като

“Подай ми бързо онази У Р У Т К А ” или “Къде ми е У Р У Т К Ата “, нали?

Това е и проектът У Р У Т К А – онзи важен инструмент, който ви е необходим,за да се справите с тежкия ремонт на жилището си или просто да освежите интериора или фасадата, да аранжирате градината или декорирате стаята.

Нашата цел е да  да ви помогнем да планирате времето и разходите си, да получите достоверна информация, касаеща всякакъв тип ремонтни дейности, да откриете точния продукт, който ви е необходим или просто да намерите своето вдъхновение…

14 + 13 =